Hjem

FJORD MOTORPARK

 
 
 
 
 

Visjonen er å realisere verdens første idrettsarena av denne type hvor driften er basert på fornybar energi. Anlegget skal tilrettelegges for øvelser, trening, testing og konkurranser med kjøretøy som ikke bruker fossil energi.

Idrettsarenaen har en usedvanlig bred idrettslig funksjon. 48 klubber med over 5.000 lokale og regionale medlemmer og 4 landsdekkende forbund forteller om en allsidighet og forventet bruksfrekvens som understreker den samfunnsoppgaven idrettsarenaen vil få. Siktemålet er å etablere FJORD MOTORPARK som et landsdelsanlegg for Vestlandet. Dette målet støttes av Norges Motorsportforbund (NMF) og Norges Bilsportforbund (NBF). I tillegg støttes prosjektet av Norges Cykleforbund (NCF) og Norges Luftsportforbund (NLF).

FJORD MOTORPARK har et realistisk potensiale til å bli regionens største attraksjon med mer enn 90.000 besøkende hvert år. Idrettsarenaen vil gi et bredt tilbud for utøvere med 20 motorsportgrener for asfalt, grus og terreng, 5 sykkelsportgrener og 5 luftsportgrener. De aller fleste vil være for utøvere fra 5 års alderen.

Grunnelementene er barn, ungdom, motorsportidrett og fører- og trafikksikkerhetsopplæring.
Verdigrunnlaget er: Idrettsglede – Mestring – Fellesskap – Sikkerhet

 
 
 
 

Nyttige dokumenter

Domspapirene fra tingretten 11/2020

Anke fra grunneiere

Aksjonær og medlemsoversikt

Styrene

Landbrukstakst utført av Vestskog DA, 2014

Ringvirkningsanalyse Gatebil – Rudskogen, 2016

Forretningsplan 2016-2028

Vedlegg 1 – 15 Forretningsplan

Vedlegg 16 Forretningsplan (Masterplan Design Report)

Design Development Report 2017 (136Mb)

Design Development Noise Assessment – realistic scenario (Reggio Emilia, 3/8-2017)

Følgebrev til Karmøy Kommune – Revidert design development noise assessment (3/8-2017)

Støyanalyse 2017 (110Mb)

Støykart 2017

Følgebrev støyanalyse til Karmøy Kommune

Saksorientering Formannskapet 16/5-2017
Klargjøring av forståelse og bruk av støyretningslinjen 14/6-2017
Svar fra Ordføreren 19/6-2017
Spørsmål til ordføreren 19/6-2017

Anmodning om fortgang i saksbehandling 22/6-2017

 

 

Mail: kontakt@fjordmotorpark.no