testhjem2

FJORD MOTORPARK

Visjonen er å realisere verdens første idrettsarena av denne type hvor driften er basert på fornybar energi. Anlegget skal tilrettelegges for øvelser, trening, testing og konkurranser med kjøretøy som ikke bruker fossil energi.

Idrettsarenaen har en usedvanlig bred idrettslig funksjon. 50 klubber med over 5.000 lokale og regionale medlemmer og 4 landsdekkende forbund forteller om en allsidighet og forventet bruksfrekvens som understreker den samfunnsoppgaven idrettsarenaen vil få. Siktemålet er å etablere FJORD MOTORPARK som et landsdelsanlegg for Vestlandet. Dette målet støttes av Norges Motorsportforbund (NMF) og Norges Bilsportforbund (NBF). I tillegg støttes prosjektet av Norges Cykleforbund (NCF) og Norges Luftsportforbund (NLF).

FJORD MOTORPARK har et realistisk potensiale til å bli regionens største attraksjon med mer enn 90.000 besøkende hvert år. Idrettsarenaen vil gi et bredt tilbud for utøvere med 20 motorsportgrener for asfalt, grus og terreng, 5 sykkelsportgrener og 5 luftsportgrener. De aller fleste vil være for utøvere fra 5 års alderen.

Grunnelementene er barn, ungdom, motorsportidrett og fører- og trafikksikkerhetsopplæring.
Verdigrunnlaget er: Idrettsglede – Mestring – Fellesskap – Sikkerhet

No Accordion/Faq Found